EN  RU

Rank
Winner
Nation
Score

2
OSTBY Einar
Norway
2:18.46,4
2
BRUSVEEN Hakon
Norway
3
KUZNETSOV Aleksey
USSR
2:21.21,6
3
SHELYUKIN Anatoly
USSR
3
ANIKIN Nikolay
USSR
3
VAGANOV Gennady
USSR
1
GUSAKOVA Maria
USSR
39.46,6
2
BARANOVA Lyubov
USSR
40.04,2
3
YEROSHINA Radya
USSR
40.06,0
1
EDSTREM-RUTHSTREM Sonja
Sweden
1:04.21,4
1
JOHANSSON Irma
Sweden
1
STRANDBERG Britt
Sweden
2
YEROSHINA Radya
USSR
1:05.02,6
2
GUSAKOVA Maria
USSR
2
BARANOVA Lyubov
USSR