EN  RU

Rank
Winner
Nation
Score

3
BOCHKAREVA Evguenia
Russia
3
KRIVOSHEI Elena
Russia
3
DZIOUBA Irina
Russia
3
IVANOVA Yulia
Russia
3
YUSHKOVA Angelina
Russia
3
SHTYRENKO Olga
Russia