Rank
Winner
Nation
Score

1
GRISHIN Yevgeny
USSR
1
SHAGAEV Erkin
USSR
1
SHARONOV Evgueni
USSR
1
RIYSMAN Mait
USSR
1
MSHVENIERADZE Georgi
USSR
1
KOTENKO Sergey
USSR
1
KABANOV Aleksandr
USSR
1
IVANOV Mikhail
USSR
1
AKIMOV Vladimir
USSR
1
BARKALOV Aleksei
USSR
1
SOBCHENKO Vyacheslav
USSR
2
VEZILIC Luko
Yugoslavia
2
MUSTUR Zoran
Yugoslavia
2
LOZICA Bosko
Yugoslavia
2
GOPCEVIC Zoran
Yugoslavia