Yakushev, Viktor

Viktor Yakushev
Born: 16 Nov 1937
USSR

Medal Statistics