EN  RU

Ohno, Apolo Anton

Apolo Anton Ohno
Born: 22 May 1982
USA

Medal Statistics

Rank
Winner
Nation
Score

2
OHNO Apolo Anton
USA
1.30,160
1
OHNO Apolo Anton
USA
2.18,541
1
OHNO Apolo Anton
USA
41,935
3
OHNO Apolo Anton
USA
1.26,927
3
OHNO Apolo Anton
USA
6.47,990
3
OHNO Apolo Anton
USA
1.24,128
2
OHNO Apolo Anton
USA
2.17,976
3
OHNO Apolo Anton
USA
6.44,498