Tyus, Wyomia
Tyus, Wyomia
Birthday: 1945-08-29
Total medals: 4
Gold
3
Silver
1
Bronze
0
USA
Medal Statistics
Games of the 18 Olympiad,1964

Athletics

Ladies

100 m

1.
Tyus, Wyomia
USA
11,4

4 x 100 m Relay

2.
Tyus, Wyomia
USA

Games of the 19 Olympiad,1968

Athletics

Ladies

100 m

1.
Tyus, Wyomia
USA
11,08

4 x 100 m Relay

1.
Tyus, Wyomia
USA