Yemelyanov, Vadim
Yemelyanov, Vadim
Birthday: 1942-04-25
Total medals: 1
Gold
0
Silver
0
Bronze
1
USSR
Medal Statistics
Games of the 18 Olympiad,1964

Boxing

Men

over 81 kg

3.
Yemelyanov, Vadim
USSR