Bychkov, Mikhail
Bychkov, Mikhail
Birthday: 1926-05-22
Total medals: 1
Gold
0
Silver
0
Bronze
1
USSR
Medal Statistics
8 Winter Olympic Games,1960

Ice Hockey

Men

Team

3.
Bychkov, Mikhail
USSR