Eaton, Ashton
Eaton, Ashton
Birthday: 1988-01-21
Total medals: 2
Gold
2
Silver
0
Bronze
0
USA
Medal Statistics
Games of the 30 Olympiad,2012

Athletics

Men

Decathlon

1.
Eaton, Ashton
USA
8869

Games of the 31 Olympiad, 2016

Athletics

Men

Decathlon

1.
Eaton, Ashton
USA
8893