Kvasha, Illya
Kvasha, Illya
Birthday: 1988-03-05
Total medals: 1
Gold
0
Silver
0
Bronze
1
Ukraine
Medal Statistics
Games of the 29 Olympiad, 2008

Diving

Men

Springboard Synchronized

3.
Kvasha, Illya
Ukraine