Zou, Kai
Zou, Kai
Birthday: 1988-02-25
Total medals: 6
Gold
5
Silver
0
Bronze
1
China
Medal Statistics
Games of the 29 Olympiad, 2008

Gymnastics - Artistic

Men

Teams

1.
Zou, Kai
China

Floor Exercise

1.
Zou, Kai
China

Horizontal Bar

1.
Zou, Kai
China

Games of the 30 Olympiad,2012

Gymnastics - Artistic

Men

Teams

1.
Zou, Kai
China

Floor Exercise

1.
Zou, Kai
China

Horizontal Bar

3.
Zou, Kai
China