Rank
Winner
Nation
Score

1
DAEHLIE Bjorn
Norway
24.20,1
2
SMIRNOV Vladmir
Kazakhstan
24.38,3
3
ALBARELLO Marco
Italy
24.42,3
1
DAEHLIE Bjorn
Norway
2
SMIRNOV Vladmir
Kazakhstan
-29,2
3
FAUNER Silvio
Italy
-1.39,8
1
ALSGAARD Thomas
Norway
1:12.26,4
2
DAEHLIE Bjorn
Norway
1:13.13,6
3
MYLLYLA Mika
Finland
1:14.14,0
1
SMIRNOV Vladmir
Kazakhstan
2:07.20,3
2
MYLLYLA Mika
Finland
2:08.41,9
3
SIVERTSEN Sture
Norway
2:08.49,0
1
DE ZOLT Maurilio
Italy
1:41.15,0
1
ALBARELLO Marco
Italy
1
VANZETTA Giorgio
Italy