EN  RU

Rank
Winner
Nation
Score

3
TROY Murphy
USA
3
JAESCHKE Thomas
USA
3
CHRISTENSON Micah
USA
3
HOLT Maxwell
USA
3
SMITH David
USA
3
SHOJI Erik
USA
1
YUAN Xinyue
China
1
ZHU Ting
China
1
YANG Fangxu
China
1
GONG Xiangyu
China
1
WEI Qiuyue
China
1
ZHANG Changning
China
1
LIU Xiaotong
China
1
XU Yunli
China
1
HUI Ruoqi
China