Rank
Winner
Nation
Score

1
ZHANG Jike
China
2
WANG Hao
China
3
OVTCHAROV Dimitrij
Germany
1
MA Long
China
1
WANG Hao
China
1
ZHANG Jike
China
2
OH Sang Eun
Korea
2
JOO Sae Hyuk
Korea
2
RYU Seung Min
Korea
3
OVTCHAROV Dimitrij
Germany
3
STEGER Bastian
Germany
3
BOLL Timo
Germany
1
LI Xiaoxia
China
2
DING Ning
China
3
FENG Tianwei
Singapore