Rank
Winner
Nation
Score

1
WALDNER Jan-Ove
Sweden
2
GATIEN Jean
France
3
KIM Taek Soo
Korea
3
MA Wenge
China
1
LU Lin
China
1
WANG Tao
China
2
ROSSKOPF Jorg
Germany
2
FETZNER Steffan
Germany
3
KIM Taek Soo
Korea
3
KANG Hee Chan
Korea
3
LEE Chul Seung
Korea
3
YOO Nam-kyu
Korea
1
DENG Yaping
China
2
QIAO Hong
China
3
LI Bun Hui
North Korea