EN  RU

Rank
Winner
Nation
Score

1
WANG Zhen
China
1:19.14
2
CAI Zelin
China
1:19.26
3
BIRD-SMITH Dane
Australia
1:19.37
1
LIU Hong
China
1:28.35
2
GONZALEZ Maria Guadalupe
Mexico
1:28.37
3
LU Xiuzhi
China
1:28.42
1
CHEN Ding
China
1:18.46
2
BARRONDO Erick
Guatemala
1:18.57
3
WANG Zhen
China
1:19.25
1
LASHMANOVA Elena
Russia
1:25.02
2
QIEYANG Shenjie
China
1:25.16
3
LIU Hong
China
1:26.00
1
BORCHIN Valeriy
Russia
1:19.01
2
PEREZ Jefferson
Ecuador
1:19.15
3
TALLENT Jared
Australia
1:19.42